محورهای کنفرانس:

 مونیتورینگ (پایش)، کنترل و حفاظت سیستم های قدرت

 ارائه روش ها و الگوریتم های جدید در حفاظت سیستم های قدرت

 ارائه روش های نوین حفاظتی در سیستم های صنعتی

 اثر تولید پراکنده بر حفاظت سیستم های قدرت

 تنظیم و هماهنگی رله ها

 نهادینه کردن جایگزینی استفاده ار رله های میکروپروسسوری دیجیتال

 امنیت و قابلیت اطمینان دستگاه ها و سیستم های حفاظتی

 کاربرد سیستم های نوین مخابراتی در حفاظت

 کاربرد هوش مصنوعی در حفاظت

 تست رله ها و طراحی دستگاه های تست

 سیستم های حفاظتی خاص

 سیستم های زمین و سیستم های حفاظتی

 حفاظت اضافه ولتاژ شبکه قدرت

 سازگاری الکترو مغناطیسی و سیستم های حفاظتی

 محاسبات اتصال کوتاه و طراحی محدود کننده های جریان خطا

 روش های نوین مکان یابی خطا در شبکه های انتفال و توزیع

 حفاظت سیستم های رانش ریل برقی

 حفاظت شبکه های هوشمند

 سیستم های کنترل ئ حفاظت توزیع شده

 امنیت شبکه