تمدید مهلت ارسال مقالات
1394-09-29

با توجه به درخواست شرکت کنندگان گرامی، تاریخ ارسال کنفرانس تا 12 دی ماه تمدید شد. قابل ذکر است که این تاریخ به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود و نویسندگانی که تاکنون مقالات خود را ارسال نکرده اند تا قبل از این تاریخ نسبت به ارسال مقالات خود اقدام نمایند.

با تشکر