# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1109-PSPC An Adaptive and Decentralized Protection Scheme for Microgrid Protection مهدی قطبی ملکی، حمید جوادی، مجتبی خدرزاده، سیامک فرج زاده کردلقان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
2 1091-PSPC A Novel Out-of-Step Protection Algorithm Based on Wide Area Measurement System بهمن علی نژاد، حسین کاظمی کارگر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
3 1106-PSPC A Robust PMU Placement Method Against Spoofing Attacks محمد یس زاده شللو، مهدی اخباری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
4 1058-PSPC Noninvasive Condition Assessment of Circuit Breaker Contact Based on Voltage Measurement اصغر باقرپور، اصغر باقرپور، علی اصغر رضی کاظمی، کاوه نیایش مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
5 1113-PSPC Optimal Placement and Sizing of Fault Current Limiter in Presence of Distributed Generation in Sub-transmission Networks محمد فتحی شیخ احمد، جواد ساده مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
6 1097-PSPC Optimal Placement Multi-Criteria of SFCL with Genetic Algorithm for Protection of an Electrical Power System مجید علیزاده مقدم مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
7 1092-PSPC Providing A New Characteristic for Overcurrent Relays کیوان اللهمرادی، محسن فرشاد، امید بهرام پور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
8 1045-PSPC Study on Consideration of Critical Clearing Time in Overcurrent Relays Coordination in Presence of Fault Current Limiter and Distributed Generation محمد صالح جعفری تالارپشتی، امیر آقازاده، سید حمید فتحی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
9 1123-PSPC Transformer Condition monitoring For Internal Fault Detection Based on Vibration Frequency Response Analysis سلمان حاجی اقاسی، احمد سالم نیا، فاطمه معتبریان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
10 1059-PSPC ارائه یک روش تطبیقی جدید برای حفاظت ریزشبکه ها کیوان اللهمرادی، عباس صابری نوقابی، محسن فرشاد مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
11 1071-PSPC ارائه‌ی یک زیرساخت داده محور امن و توزیع شده در سیستم حفاظت و اندازه‌گیری گسترده قدرت سعید خادمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
12 1051-PSPC استفاده از معادلات توالی خط در تعیین مکان خطا در خطوط ترکیبی کابلی- هوایی نوید بشیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
13 1119-PSPC اشباع موضعی ترانسفورماتور جریان و تأثیر آن بر سیستم‌های حفاظتی و اندازه‌گیری عباس ترکمانی، مهدی داورپناه، مجید صنایع‌پسند مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
14 1096-PSPC امکان سنجی استفاده از ترانسفورماتورهای جریان اندازه گیری جهت آشکارسازی و اندازه‌گیری تخلیه‌جزئی در کابل های قدرت علی سوایی، فرهاد حق جو مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
15 1112-PSPC بررسی تاثیر کوره قوس الکتریکی بر ژنراتور سنکرون مقیاس کوچک در کارکرد جزیره ای یاشار کر، مهدی داورپناه، رضا بخردیان، مجید صنایع‌پسند مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
16 1108-PSPC بررسی عملکرد رله بلایندر خروج از سنکرون در ناپایداری گذرا علی رضا سبوحی، ابوالفضل واحدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
17 1037-PSPC بررسی عملکرد رله دیستانس در حضور کنترل کننده توزیع شده پخش توان علی بنی اسدی، سید مسعود برکاتی، هادی امیری مقدم مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
18 1038-PSPC بررسی عملکرد ناخواسته حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور در هنگام وصل بانکهای خازنی و ارائه پیشنهاد اصلاحی بهمن علی نژاد، مهدی رفیعی، مسعود جاویدان مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
19 1111-PSPC بهبود مدلسازی حرارتی موتور القایی به منظور حفاظت در برابر اضافه حرارت امیرحسین زارع سخویدی، مهدی داورپناه، مجید صنایع‌پسند مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
20 1104-PSPC تجربیاتی از عیب یابی سیستم حفاظت با تست سیستم حفاظت با فایلهای ثبات خطا سیروس درستی، هاجر عبدی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
21 1055-PSPC تنظیم تطبیقی رله‌های وصل مجدد خودکار در خطوط انتقال فاقد سیستم حفاظت از راه دور سیدمحمد هاشمی، مجید صنایع‌پسند مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
22 1077-PSPC جایگذاری بهینه اندازه‌گیرهای هوشمند در شبکه‌های فشار متوسط توزیع به‌منظور رؤیت‌پذیری مکان خطا رامین قائدی، اکبر مسیحا، علی یزدیان ورجانی، محمودرضا حقی فام مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
23 1098-PSPC حفاظت باس بار مبتنی بر فیلتر دیجیتال گرادیان ریخت شناسی بهبود یافته محمود لشگری، سید محمد شهرتاش مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
24 1085-PSPC حفاظت خط انتقال در حضور جبرانساز خازنی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان الناز بصیرنیا، جواد ساده مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
25 1095-PSPC روشهای بهبود سیستم اتصال زمین خطوط انتقال نیرو در مناطق کوهستانی مسیب مرادی فرادنبه مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
26 1125-PSPC روش‌های مبتنی بر هوش محاسباتی برای تشخیص جزیره الکتریکی در شبکه توزیع احسان فرهنگی، سید مسعود برکاتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
27 1064-PSPC طبقه‌بندی انواع خطا در خط انتقال تک مداره با استفاده از درخت مدل لجستیکی محمد پازکی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
28 1066-PSPC طبقه‌بندی انواع خطا در خط انتقال جبران‌سازی شده با خازن سری با استفاده از مولفه‌های توالی محمد پازکی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
29 1053-PSPC کلیدزنی انتقال بهینه، کاهش هزینه بهره برداری در مقابل کاهش جریان اتصال کوتاه میلاد یوسفی گل افشانی، حسن منصف مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
30 1101-PSPC مکان‌یابی و تعیین مقدار بهینه محدودکننده جریان خطای ابررسانا در حضور منابع تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه مصطفی رعیت پناه قادیکلایی، مجید شهابی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
31 1044-PSPC هماهنگی بهینه رله‌های جریان زیاد با استفاده از روش ریاضی بهینه سازی غیرخطی (SNOPT) بهزارد اصل محمد علیزاده، مسعود اسماعیلی طیب، رضا محمدی چبنلو، مجتبی خدرزاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
32 1093-PSPC یک رویکرد جدید جهت تشخیص پدیده قطع تحریک در ژنراتورهای سنکرون عباس حسنی، فرهاد حق جو مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است